Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SUWAŁKACH  

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się wyłącznie on-line na stronie internetowej: praca.gov.pl. W przypadku nie możliwości korzystania z rejestracji on-line prosimy o kontakt telefoniczny: 87 5652664.
 
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego  ze względu na aktualną sytuacją spowodowaną zagrożeniem COVID-19
Od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania
 interesanci  Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach będą obsługiwani wyłącznie w drodze mailowej lub telefonicznie (udzielanie informacji i potwierdzanie gotowości).

Adresy mailowe w poszczególnych sprawach: 
Rejestracja – mdebska@pup.suwalki.pl; tel. 87 5652664.
Rynek Pracy – trapiejko@pup.suwalki.pl; tel. 87 5652675
Pośrednictwo – bjarmolowicz@pup.suwalki.pl; tel. 87 5652681
Cudzoziemcy – eures@pup.suwalki.pl; tel 87 5652666
 
Dodatkowo w przedsionku budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach została umieszczona skrzynka podawcza, do której można wrzucać dokumenty i pisma kierowane do Urzędu. Obok skrzynki znajdować się będzie długopis i kartki papieru do ewentualnej korespondencji.
Prosimy o dopisywanie na składanych dokumentach numeru telefonu kontaktowego. Skrzynka będzie opróżniana codziennie, co gwarantuje zachowanie terminu zgodnie z KPA.
Wyjątkowo w pilnych sprawach po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym interesanci mogą być pojedynczo przyjęci w wyznaczonej strefie obsługi interesanta.
 
Zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach do niezbędnego minimum.


 
W dniu 12 marca 2020 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że
każda nawet, nieubezpieczona osoba
będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.
 • Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

  Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Suwałki lub powiatu suwalskiego.   Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy...

 • UWAGA - Od 16 marca 2020 r. składanie oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom i zgłoszenie oferty pracy wyłącznie drogą elektroniczną

  Od dnia 16 marca 2020 r. w związku z sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa, pracodawcy składają oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca   elektronicznie tj. za  pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl lub przesyłają pocztą tradycyjną. W...

 • Ogłoszenie 16_03_2020

  KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W SUWAŁKACH   Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się wyłącznie on-line na stronie internetowej: praca.gov.pl . W przypadku nie możliwości korzystania z rejestracji on-line prosimy o kontakt telefoniczny: 87...

 • Wstrzymanie wniosków

  Informuję, iż od dnia 16.03. 2020 r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach wstrzymuje przyjmowanie wniosków dotyczących: prac interwencyjnych i staży, Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, robót...

 • Komunikat o koronawirusie

  UWAGA W dniu 12 marca 2020 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda nawet, nieubezpieczona osoba będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem . W związku z powyższym proszę o rozważenie tej informacji i powstrzymanie się od rejestracji w Powiatowym Urzędzie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,...

Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności...

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (V)   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,...

Aktywny samorząd Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach będzie realizował w 2020 roku Program Pilotażowy „AKTYWNY SAMORZĄD" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( www.pfron.pl ). Zapraszamy uprawnione osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenach wiejskich powiatu suwalskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,...

Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności...

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (V)   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,...

Aktywny samorząd Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach będzie realizował w 2020 roku Program Pilotażowy „AKTYWNY SAMORZĄD" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( www.pfron.pl ). Zapraszamy uprawnione osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenach wiejskich powiatu suwalskiego...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2020r.
Wykres statystyka luty 2020

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Telefony:

 • Infolinia dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców:  19524 (opłata jak za połączenie lokalne)
   
 • Sekretariat: 875652650
   
 • Kierownik dz. Organizacyjnego: 875652659
   
 • Kierownik dz. Rynku Pracy: 875652671
   
 • Kierownik dz. Ewidencji i Świadczeń: 875652662
   
 • Kierownik dz. Pośrednictwa i Poradnictwa 875652681
   
 • Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy: 875652664
   
 • Pośrednictwo: 875652663,  875652678,  875652665,  875652666,  875652682
   
 • Doradca zawodowy: 875652679,  875652677,  875652669
   
 • Fax: 875650736

Adres e-mail sekretariatu:
sekretariat@pup.suwalki.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę