Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

Staż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Informuję, iż od dnia 22.01.2018 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Prace interwencyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Informuję, iż od dnia 22.01.2018 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Bon na zasiedlenie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od dnia 22.01.2018 r. do odwołania, osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą składać wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - informacja dotycząca opłaty.

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, lub wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł ( załącznik nr 1 Rozporządzenie).

Informacja

W związku z wykorzystaniem środków finansowych Funduszu Pracy informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach z dniem 21.12.2017 r. zakończył przyjmowanie Wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy.

Prace interwencyjne

Informujemy Pracodawców i Przedsiębiorców, iż dzień 18 grudnia 2017 r. jest ostatnim dniem przyjmowania Wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Informacja

Informujemy, że dzień 11 grudnia 2017 r. jest ostatnim dniem przyjmowania od osób bezrobotnych wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (w tym w ramach programu: „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (III)"- Regionalny Program Operacyjny Województwa...

Bon na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od dnia 06.12.2017 r. do odwołania będzie przyjmował wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Informacja

Informujemy, że od dnia 05 grudnia 2017 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Wyświetlanie 1 - 10 z 86 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę