Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

 • Zakończenie przyjmowania wniosków na staż w ramach RPO

  Informujemy, że wnioski o zorganizowanie staży, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)" - (RPO) przyjmowane będą do dnia  21 lutego 2020 r. ...

 • Przyjmowanie wniosków w ramach POWER VI 2020 - zakłady

  Informujemy , że od dnia 10 lutego 2020 r. przyjmowane będą od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół, wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór wniosków przeprowadzany...

 • Staż w ramach POWER

  Informuję, iż od dnia 10.02.2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

 • Prace interwencyjne w ramach PO WER

  Informuję, iż od dnia 10.02.2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków pracodawców i przedsiębiorców o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI) współfinansowanego z Europejskiego...

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)   Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,...

 • Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia

  Informujemy , że od dnia 10 lutego 2020 r. przyjmowane będą od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół, wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór wniosków przeprowadzany...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

    Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniach 3.02.2020 r. - 5.02.2020 r. będą przyjmowane wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego...

 • Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)

  Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)   Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności...

 • Prace interwencyjne w ramach RPO WP

  Informuję, iż od dnia 27.01.2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków pracodawców i przedsiębiorców o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI) ...

 • Staż w ramach RPO WP

  Informuję, iż od dnia 27.01.2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Wyświetlanie 1 - 10 z 228 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę