Statystyki i analizy urzevrevrevędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (IV nabór)

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW     Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniach 10.08.2020 r. - 12.08.2020 r. będą przyjmowane wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Wnioski o dofinansowanie...

 • Ankieta Work Life & Balance Hub

  Work Life & Balance Hub z wraca się z prośbą o wsparcie w przeprowadzeniu ankiety wśród małych przedsiębiorstw zatrudniających na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu od 10 do 49 osób. Ankieta ma na celu pozyskanie informacji na temat:  „Struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małej firmie zatrudniających od 10...

 • Komunikat o warunkach ubiegania się o wsparcie w ramach art. 15 zzb, 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020

  Warunek konieczny, aby ubiegać się o wsparcie w ramach art. 15 zzb, 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r.     UWAGA! Aby ubiegać się o wsparcie w ramach art. 15 zzb  i 15 zzc ustawy z dnia 2 marca  2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych...

 • Termin przyjmowania wniosków o przyznanie dofinansowania (24.07.2020)

  Informujemy, że dzień 24 lipca 2020 r. jest ostatnim dniem przyjmowania od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej, wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Konkurs na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów z siedzibą w Augustowie

  Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na jedno wolne stanowisko: specjalisty w zakresie pedagogiki w wymiarze 0,5 etatu w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów z siedzibą w Augustowie, ul. 3-go Maja 43, na podstawie umowy o pracę. Szczegółowe informacje oraz sposób aplikacji...

 • Osobiste potwierdzenie gotowości VII 2020

  Od 15.06.2020 roku w PUP Suwałkach obowiązuje bezpośrednie potwierdzanie gotowości do pracy. Wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które mają wyznaczone wizyty w urzędzie zobowiązane są swoją gotowość do podjęcia pracy potwierdzić osobiście w urzędzie. ...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach RPO

  Informuję, iż od dnia 06.07.2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków pracodawców i przedsiębiorców o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w ramach projektu  Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach POWER

  Informuję, iż od dnia 06.07.2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków pracodawców i przedsiębiorców o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w ramach projektu  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)  współfinansowanego z...

 • Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o refundację kosztów wyposażenia PFRON

  Informujemy, że od dnia 06.07.2020 r. przyjmowane będą od pracodawców (jednostek zatrudniających co najmniej  jednego pracownika) wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Na realizację wniosków urząd dysponuje kwotą: - 66.000,- zł – na zatrudnienie osób niepełnosprawnych...

 • Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej PFRON

  Informujemy, że od dnia 06.07.2020 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zameldowanych na terenie miasta Suwałki wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na realizację wniosków urząd dysponuje...

Wyświetlanie 1 - 10 z 269 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę