Statystyki i analizy urzevrevrevędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

Informacja z dnia 09.07.2018

Przypominamy, że od dnia 11.04.2018 r. przyjmowane są od pracodawców (jednostek zatrudniających co najmniej  jednego pracownika) wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Na realizację wniosków urząd dysponuje kwotą: - 40.000,- zł – na zatrudnienie osoby...

Informacja

Informujemy, że dzień 25 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) (RPO).

Informacja

Informujemy, że dzień 15 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) (POWER).

Informacja

Informujemy, że dzień 25 maja 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w wieku powyżej 45 roku życia.

Informacja

Informujemy, że wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, od osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Konkurs na stanowisko sekretarki w Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Dyrektor Sądu Rejonowego w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia w ramach umowy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Szczegółowe informacje oraz sposób aplikacji są zamieszczone w załączniku.   ...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Informujemy, że od dnia 10 maja 2018 r. przyjmowane będą od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół, wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku powyżej 45 roku życia.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o staż (PO WER)

Informujemy, że dzień 19 kwietnia 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie staży, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV)" - (PO WER)

Prace interwencyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Informuję, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Prace interwencyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Informuję, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę