Statystyki i analizy urzevrevrevędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku powyżej 50 roku życia.

  Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2017 r. przyjmowane będą od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół, wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wieku powyżej 50 roku życia.

 • Staż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje iż prowadzi naboru wniosków o zorganizowanie staży, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (III)" (RPO)

 • Wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (RPO)

  Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2017 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków przeprowadzany będzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniu 30.05.2017 r. (jeden dzień) będzie przyjmował wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 • Wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

  Informujemy, że od dnia 15 maja 2017 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

 • Prace interwencyjne dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia

  Informujemy Pracodawców i Przedsiębiorców, iż refundacja części kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach prac interwencyjnych będzie przyznawana na okres do 6 miesięcy w kwocie 1000,00 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty.

 • Dofinansowanie części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

  Informujemy Pracodawców i Przedsiębiorców, iż od 10 maja 2017 roku wznawiamy nabór Wniosków o dofinansowanie części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia. Wnioski będą przyjmowanie do dnia wykorzystania posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na subsydiowanie 7 miejsc pracy. Refundacja będzie przyznawana na okres...

 • Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

  Informujemy, że od dnia 26.04.2017 r. przyjmowane będą od pracodawców (jednostek zatrudniających co najmniej jednego pracownika) wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

 • Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielem WKU dotyczące naboru do służby przygotowawczej oraz służby w ramach Obrony Terytorialnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r., o godz. 9 00  w PUP w Suwałkach, w sali 010 (piwnicy).

 • Aktywny samorząd

  W związku z przystąpieniem w 2017 r. Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.pl), zapraszamy uprawnione osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich powiatu suwalskiego zainteresowane udziałem w programie do...

Wyświetlanie 491 - 500 z 532 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę