Statystyki i analizy urzevrevrevędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

 • Zakończenie przyjmowania wniosków na staż w ramach projektu POWER

  Informujemy, że dzień 26 lutego 2021 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie staży, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)" - (PO WER). ...

 • Przyjmowanie wniosków przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 11_02_2021

  Informujemy , że od dnia 15 lutego 2021 r. przyjmowane będą od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół, wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór wniosków przeprowadzany...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (I nabór)

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW   Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniach 15.02.2021 r. - 17.02.2021 r. będą przyjmowane wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   Wnioski o dofinansowanie...

 • Staż w ramach POWER

  Informuję, iż od dnia 08.02.2021 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w ramach projektu  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach RPO

  Informuję, iż od dnia 08.02.2021 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków pracodawców i przedsiębiorców o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w ramach projektu  Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach POWER

  Informuję, iż od dnia 08.02.2021 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków pracodawców i przedsiębiorców o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, w ramach projektu  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (VI)  współfinansowanego z...

 • Wznawiamy osobiste potwierdzanie gotowości

  Od 08.02.2021 roku w PUP Suwałkach obowiązuje bezpośrednie potwierdzanie gotowości do pracy. Wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które mają wyznaczone wizyty w urzędzie zobowiązane są swoją gotowość do podjęcia pracy potwierdzić osobiście w urzędzie. UWAGA! REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W...

 • Nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy

  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od dnia  1 lutego  2021 r.  rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy  lub małemu przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną...

 • Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 2020 rok

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" ogłosiło w dniu 15.12.2020 r. nabór wniosków w ramach Priorytetu 4 zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. ...

 • Nabór nowych wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy (art. 15 zze4, Dz.U. poz.2255)

  Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od dnia  21 grudnia 2020 r.  rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej  mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy , którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą,...

Wyświetlanie 81 - 90 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę