Statystyki i analizy urzevrevrevędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

Staż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje iż prowadzi naboru wniosków o zorganizowanie staży, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (III)" (RPO)

Wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (RPO)

Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2017 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków przeprowadzany będzie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że w dniu 30.05.2017 r. (jeden dzień) będzie przyjmował wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że od dnia 15 maja 2017 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Prace interwencyjne dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia

Informujemy Pracodawców i Przedsiębiorców, iż refundacja części kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach prac interwencyjnych będzie przyznawana na okres do 6 miesięcy w kwocie 1000,00 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty.

Dofinansowanie części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

Informujemy Pracodawców i Przedsiębiorców, iż od 10 maja 2017 roku wznawiamy nabór Wniosków o dofinansowanie części kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia. Wnioski będą przyjmowanie do dnia wykorzystania posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na subsydiowanie 7 miejsc pracy. Refundacja będzie przyznawana na okres...

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Informujemy, że od dnia 26.04.2017 r. przyjmowane będą od pracodawców (jednostek zatrudniających co najmniej jednego pracownika) wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Spotkanie z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach

Zapraszamy na spotkanie informacyjne z przedstawicielem WKU dotyczące naboru do służby przygotowawczej oraz służby w ramach Obrony Terytorialnej. Spotkanie odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r., o godz. 9 00  w PUP w Suwałkach, w sali 010 (piwnicy).

Aktywny samorząd

W związku z przystąpieniem w 2017 r. Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.pl), zapraszamy uprawnione osoby niepełnosprawne z terenów wiejskich powiatu suwalskiego zainteresowane udziałem w programie do...

Komunikat o ostatnim dniu przyjmowania wniosków

Informujemy, że dzień 16 marca 2017 r. jest ostatnim dniem przyjmowania od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. ...

Wyświetlanie 81 - 90 z 122 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę