Statystyki i analizy urzevrevrevędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

Konkurs na stanowisko Sp. ds. płac w Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Dyrektor Sądu Rejonowego w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na st. Sp. do spraw płac. Szczegółowe informacje oraz sposób aplikacji są zamieszczone w załączniku.   Załączniki ...

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych RPO i POWER

Informujemy, że od dnia 3 września 2018 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków przeprowadzany będzie w ramach 2 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (II tura).

Komunikat o pracy Urzędu

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9 - 10 sierpnia br. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach będzie czynny krócej tj. w godz. 7.30 - 14.30. Skrócenie czasu pracy o 1 godzinę, zostało wprowadzone w związku z upałami Zarządzeniem nr 15/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach  z dn. 08.08.2018 r....

Ogłoszenia o konkursach w Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Dyrektor Sądu Rejonowego w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia na stanowisko stażysty docelowo księgowego wykonującego także zadania z zakresu obsługi administracyjnej w Oddziale Administracyjnym oraz stażysty - docelowo specjalisty ds. płac. Szczegółowe informacje oraz sposób aplikacji są...

Informacja z dnia 09.07.2018

Przypominamy, że od dnia 11.04.2018 r. przyjmowane są od pracodawców (jednostek zatrudniających co najmniej  jednego pracownika) wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Na realizację wniosków urząd dysponuje kwotą: - 40.000,- zł – na zatrudnienie osoby...

Informacja

Informujemy, że dzień 25 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) (RPO).

Informacja

Informujemy, że dzień 15 czerwca 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) (POWER).

Informacja

Informujemy, że dzień 25 maja 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej w wieku powyżej 45 roku życia.

Informacja

Informujemy, że wstrzymujemy przyjmowanie wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, od osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Konkurs na stanowisko sekretarki w Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Dyrektor Sądu Rejonowego w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia w ramach umowy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Szczegółowe informacje oraz sposób aplikacji są zamieszczone w załączniku.   ...

Wyświetlanie 11 - 20 z 122 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę