Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

Staż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Informuję, iż od dnia 22.01.2018 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o organizację staży dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Prace interwencyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Informuję, iż od dnia 22.01.2018 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Bon na zasiedlenie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje, że od dnia 22.01.2018 r. do odwołania, osoby bezrobotne do 30 roku życia mogą składać wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - informacja dotycząca opłaty.

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, lub wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł ( załącznik nr 1 Rozporządzenie).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę