Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o staż (PO WER)

Informujemy, że dzień 19 kwietnia 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o zorganizowanie staży, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV)" - (PO WER)

Prace interwencyjne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Informuję, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych do 30 roku życia, w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja...

Prace interwencyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Informuję, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w ramach projektu Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i mieście Suwałki (IV) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach informuje,że od dnia 25.04.2018 r. do dnia 26.04.2018 r. (dwa dni) będzie przyjmował wnioski pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Konkurs na stanowisko stażysty w Sądzie Okręgowym w Suwałkach

Dyrektor Sądu Okręgowego w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów do zatrudnienia w ramach umowy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Szczegółowe informacje oraz sposób aplikacji są zamieszczone w załączniku. ...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (RPO)

Informujemy, że dzień 12 kwietnia 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach programu: „Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej (PO WER)

Informujemy, że dzień 13 kwietnia 2018 r. jest ostatnim dniem przyjmowania od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach programu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suwalskim i...

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Informujemy, że od dnia 11.04.2018 r. przyjmowane będą od pracodawców (jednostek zatrudniających co najmniej jednego pracownika) wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Informujemy, że od dnia 11.04.2018 r. przyjmowane będą od osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zameldowanej na terenie miasta Suwałki wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Targi Pracy 2018 - „zorientowani na cel”

Zapraszamy osoby poszukujące zatrudnienia, zastanawiające się nad zmianą dotychczasowej pracy, a także młodzież szkół średnich i uczelni wyższych stojącą przed wyborem dalszej drogi zawodowej do aktywnego udziału w Targach Pracy, które odbędą się 13 kwietnia 2018 roku w godz. od 10.00 do 14.00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, ul....

Wyświetlanie 1 - 10 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę