Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach


Nagłówek

Aktualności

Ostatni dzień przyjmowania wniosków POWER

Informujemy , że dzień 23 sierpnia 2019 r. jest ostatnim dniem przyjmowania od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół, wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego , w ramach...

Ostatni dzień przyjmowania wniosków POWER

Informujemy , że dzień 23 sierpnia 2019 r. jest ostatnim dniem przyjmowania od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej, wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach programu: „Aktywizacja osób młodych pozostających...

Wstrzymanie przyjmowania wniosków

Informujemy , że dzień 21 sierpnia 2019 r. jest ostatnim dniem przyjmowania od osób bezrobotnych, absolwentów Centrum Integracji Społecznej, absolwentów Klubu Integracji Społecznej, wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, w ramach programu: „ Aktywizacja osób od 30 roku życia...

Konkurs na stanowisko specjalisty w Dziale Inżynierii Ruchu w Zarządzie Dróg i Zieleni w Suwałkach

Dyrektor Zarządu  Dróg i Zieleni w Suwałkach organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:  specjalisty w Dziale Inżynierii Ruchu.  Szczegółowe informacje oraz sposób aplikacji zamieszczone są w załączniku.   ...

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej VIII 2019

Informujemy , że od dnia 19 sierpnia 2019 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Nabór wniosków przeprowadzany będzie w ramach 2 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:  „ Aktywizacja osób od 30 roku życia pozostających bez pracy...

Przyjmowanie wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego VIII 2019

Informujemy , że od dnia 12 sierpnia 2019 r. przyjmowane będą od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, producentów rolnych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół, wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Nabór wniosków przeprowadzany...

Projekt PFRON

Pracodawcy zainteresowani szkoleniami dotyczącymi prawidłowego dostosowania stanowiska pracy dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, możliwości uzyskania dofinansowań do wynagrodzenia oraz refundacji wyposażenia stanowiska pracy pracownika niepełnosprawnego, mogą przystąpić do projektu pn. „Wypracowanie i...

GraduatON

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum" stara się zacierać różnice i dysproporcje w dostępie do wiedzy, nauki i pracy dla osób wykluczonych, niepełnosprawnych, pozbawionych równych szans życiowych. Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z...

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o refundację kosztów wyposażenia

Informujemy, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski  od pracodawców (jednostek zatrudniających co najmniej  jednego pracownika) o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej. Na realizację wniosków urząd dysponuje kwotą: - 30.000,- zł – na zatrudnienie osoby...

Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej PFRON

Informujemy, iż w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski od osób bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zameldowanych na terenie miasta Suwałki o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Na realizację wniosków urząd dysponuje...

Wyświetlanie 1 - 10 z 194 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę